CHIẾU SÁNG

  • Hệ thống chiếu sáng nhà máy
  • Hệ thống đèn khẩn cấp
  • Hệ thống đèn chống nổ
  • Hệ thống chiếu sáng chuyện biệt cho các loại hình như may mặc, chế biến thủy hải sản
  • Các thiết bị chiếu sáng được Viteq thi công đều được sử dụng của các nhà sản xuất nổi tiếng về chất lượng như Duhal, Paragon, Osram, Philips,..