SELECT wp_users.ID FROM wp_users LEFT JOIN wp_usermeta ON wp_users.ID = wp_usermeta.user_id WHERE meta_key LIKE 'wp_capabilities' AND meta_value LIKE '%subscriber%' AND DATEDIFF(CURDATE(), wp_users.user_registered) >= 0
ĐIỆN HẠ TẦNG – NHÀ THẦU – THIẾT KẾ – THI CÔNG – CƠ ĐIỆN

ĐIỆN HẠ TẦNG

Viteq là nhà thầu thi công hệ thống điện hạ tầng và hạ tầng cơ sở cho các nhà máy chuyên nghiệp.

Hệ thống điện và chiếu sáng chung, đèn cao áp với các phương án phân bổ hợp lý cho từng loại hình sản xuất đảm bảo được tối đa phát sáng cần thiết và tối thiếu chi phí cho doanh nghiệp.

Sản phẩm khác