Viteq là nhà thầu thi công hệ thống điện hạ tầng và hạ tầng cơ sở cho các nhà máy chuyên nghiệp.

Hệ thống điện và chiếu sáng chung, đèn cao áp với các phương án phân bổ hợp lý cho từng loại hình sản xuất đảm bảo được tối đa phát sáng cần thiết và tối thiếu chi phí cho doanh nghiệp.