ĐIỆN ĐỘNG LỰC

  • Các tủ trung thế, đường dây trung thế, máy biến áp 22kV/0.4kV và các tủ đóng cắt chính MSB (Main Switch Board).
  • Các trạm biến áp, tủ đo lường, đồng hồ điện, cáp trung thế, cáp hạ thế.
  • Các hệ thống các tủ điện phân phối (Submain Power Supply) cấp điện cho động lực, sản xuất, sinh hoạt,… có thể có thêm hệ thống tự động điều chỉnh điện áp AVR (Automatic Voltage Regulator system).
  • Hệ thống công tắc ổ cắm điện (Socket outlet system).