Hệ thống HVAC đều là hệ thống chính quan trọng trong các tòa nhà, các nhà máy công nghiệp. Nó có nhiệm vụ quản lý chất lượng không khí, nhiệt độ trong công trình, tạo sự tiện nghi và thoải mái cho con người sống và làm việc. Hệ thống này cũng hỗ trợ một phần cho hệ thống PCCC.

Các thiết bị được Viteq thi công xây lắp đều được sử dụng của các nhà sản xuất nổi tiếng như Daikin, York, Trane, Kerulai, Carrier,…

Viteq là đơn vị cung cấp toàn diện hệ thống HVAC chuyên biệt cho hệ thống các nhà máy khu công nghiệp từ các hệ thống như:

  • Hệ thống điều hòa không khí cục bộ
  • Hệ thống điều hòa không khí bán trung tâm VRV
  • Hệ thống điều hòa không khí trung tâm CHILLER
  • Hệ thống thông thoáng cho các nhà xưởng