Một trong những quan tâm, lo lắng lớn nhất của các chủ đầu tư FDI khi đầu tư vào Việt Nam là, địa phương mình dự kiến đầu tư có nguồn điện ổn định không, chính sách hay các thủ tục cấp phép nguồn điện có quá khắt khe và làm chậm quá trình đầu tư của họ hay không.

Hiểu được những khó khăn này, Viteq đã luôn luôn cập nhật các chính sách của nhà nước, của từng địa phương, làm việc và tạo dựng các hợp tác với các điện lực địa phương, giúp  cho các chủ đầu tư khi thực hiện các công tác liên quan đến xin phép mua bán điện một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất.

Trải qua hơn 15 năm phát triển, Viteq đã thực hiện hàng trăm các dự án cấp nguồn trung thế đến 35kVvà Trạm biến áp cho rất nhiều các chủ đầu tư FDI, DDI.