Tủ điện MSB do VITEQ ELECTRIC sản xuất được thiết kế module hoá, các thiết bị đóng cắt, thanh cái, hệ thống giá đỡ được bố trí một các hợp lý và thuận lợi cho việc vận chuyển, đấu nối, vận hành và phát triển mở rộng.

Hiện nay Viteq Electric đang sản xuất tủ các loại tủ MSB thường đến các tủ form từ 2B đến 4B