Đóng điện tổ trạm biến áp Trụ sở Viettel

Sau 3 tháng triển khai gấp rút VITEQ đã hoàn thành việc đóng điện tổ máy biến áp 4x1500KVA tại dự án trụ sở Tập đoàn Công nghiệp VIETTEL. Lô 6 KĐT mới Cầu Giấy, Hà Nội.