Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: VMS MOBIFONE
  • Khách hàng: TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG
  • Mô tả: Bảo dưỡng máy phát điện, nguồn tập trung, UPS tại KV Yên Hòa, Ngô Gia Tự, Giai Phóng
  • Vị trí: VMS Yên Hòa- HN, VMS Giải Phóng- HN, VMS Ngô Gia Tự - YTP Hải Phòng
  • Thời gian Từ 2009 đến nay