Cập nhật dự án thi công cơ đIện FWKK xưởng giai đoạn 4

Viteq tiếp tục là nhà thầu  dự án cơ điện cho FWKK dư án xưởng 4 với tổng diện tích 6.000m2

Tính đến nay dự án đã hoàn thiện được 70% khối lượng thi công và dự kiến bàn giao hệ thống cho chủ đầu tư vào trung tuần tháng 6/2018