Cập nhật tiến độ thi công giai đoạn 3 nhà máy Santa

Với tinh thần nhanh chuẩn chất lượng cao nhất, toàn bộ đội ngũ từ công trường nhà máy may Santa đã làm việc hết sức trách nhiệm với mục tiêu bàn giao sớm cho khách hàng với tiêu chuẩn cao nhất:

(1 góc nhỏ của nhà máy Santa clara)

Kỹ sư Viteq đang thực hiện đo đạc cắt ghép ống dẫn cho hệ thống khí nén.

Thi công thang máng cho hệ thống điện động lực.

Hơn 50% khối lượng dự án đã hoàn thành, dự kiến dự án sẽ bàn giao trước thời hạn cho khách hàng.