CHI TIẾT DỰ ÁN
DỰ ÁN:KHÁCH SẠN HARBOUR VIEW HẢI PHÒNG
KHÁCH HÀNG:KHÁCH SẠN HARBOUR VIEW HẢI PHÒNG
MÔ TẢ:Bảo dưỡng máy phát điện và hệ thống phụ trợ
VỊ TRÍ:Hải Phòng
THỜI GIAN:Từ 2016 đến nay