Triển khai xây lắp hệ thống cơ điện cho nhà máy Nhựa An Lập – Bắc Ninh

Là một trong những nhà cung cấp lớn cho SamSung Việt Nam, Công ty TNHH Nhựa An Lập là 1 đơn vị sản xuất lớn trên thị trường Việt Nam.

Với nhu cầu ngày càng lớn và tạo lợi thế cạnh tranh cũng như đinh hướng mở rộng An Lập Plastics đã tiếp túc xây dựng khu nhà máy sản xuất thư 2 tại KCN Đại Đồng Hòa Sơn – Từ Sơn Bắc Ninh với diện tích ban đầu 10.000m2 mặt sàn với 2 khu sản xuất..

Với năng lực vượt trội và chất lượng xây lắp đã được khẳng định hơn 11 năm qua, Viteq lại tiếp tục là đơn vị được lựa chọn để thực hiện các hạng mục cơ điện liên quan cho dự án.

Dự kiến dự án sẽ được bàn giap cho chủ đầu tư tháng 10/2018.

Hình ảnh dự án và các hạng muc thi công bước đầu: