Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: NHÀ MÁY MAY MẶC FWKK VIỆT NAM
  • Khách hàng: FWKK VIET NAM Ltd,.
  • Mô tả: Lắp đặt hệ thống cơ điện
  • Quy mô: 10 hecta
  • Giá trị: 60 tỉ VND
  • Vị trí: Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc - Việt Nam
  • Thời gian 2017/2018