CHI TIẾT DỰ ÁN
DỰ ÁN:NHÀ MÁY SƠN NIPPON
KHÁCH HÀNG:Kurihara Việt Nam
MÔ TẢ:Lắp đặt tủ điện
VỊ TRÍ:KCN Bá Thiện – Vĩnh Phúc – VN
THỜI GIAN:2013